Mobirise Website Builder

Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief

September 2022

Mobirise Website Builder

Nieuwsbrief Dorpsraad Uitgeest september 2022.

In deze nieuwsbrief na een heerlijk warme zomervakantie hebben we de volgende onderwerpen voor u. Het nieuwe bestuur, oproep voor een vertegenwoordiger voor het Omgevingsoverleg Schiphol (ORS) en voor deelnemers aan het BUCH-Klimaatpanel.

Nieuw bestuur

We zijn heel blij om te kunnen melden dat tijdens de Algemene LedenVergadering (ALV) vóór de zomervakantie zich twee bewoners van Uitgeest hebben aangemeld voor het bestuur, namelijk Nico Neuvel en Jan Vermeulen.

Ook op onze oproep na de ALV hebben we reactie gehad. We hopen Thom van Son op 14 september tijdens een digitale ALV officieel welkom te kunnen heten als voorzitter.

U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

Omgevingsoverleg Schiphol (ORS)

We zijn wel nog steeds op zoek naar een opvolger van Wil Post, die dit jaar nog als bewoners-vertegenwoordiger in de ORS zit voor Dorpsraad Uitgeest. Als zogenaamd kiesman wordt u op de hoogte gehouden over ontwikkelingen rond de Polderbaan en aanvliegroutes van Schiphol. Bent of weet u iemand die graag meepraat over dit zeer relevante maatschappelijke onderwerp, dan horen we het graag via info@dorpsraaduitgeest.nl of via onze secretaris Marijke Twisk op 06-17596645.

Klimaatpanel

Voor gemeente Uitgeest zijn op dit moment maar twee bewoners aangehaakt bij het klimaatpanel van de BUCH. Wilt u meedenken over de volgende thema’s; Duurzame bedrijfsvorming, Energietransitie, Duurzaam vervoer, Circulaire economie en Klimaatadaptatie? Geeft u zich dan op via https://www.ikdenkmeeoveruitgeest.nl/het+klimaat/inwonerspanel+klimaat/default.aspx , hier is ook meer informatie over het panel te vinden.

April 2022

Mobirise Website Builder

Nieuwsbrief april 2022 Dorpsraad Uitgeest

De werkgroep Uitgeest Groeit & Bloeit heeft vorig jaar diverse activiteiten uitgevoerd en kan terugkijken op een mooi resultaat.

Voor 2022 heeft de werkgroep de volgende activiteiten gepland. We hebben de activiteiten afgestemd met de gemeente. De samenwerking met de gemeente verloopt voorspoedig. Er is door de gemeente ook extra geld beschikbaar gekomen voor klimaatmaatregelen.

Activiteiten 2022

· Compostdag + plantenruilmarkt. Op 26 maart stonden we met een kraampje bij de composthoop met een plantenruilactie. Het was tevens de start van de deelname aan het NK Tegelwippen. In het Noord Hollands Dagblad is er ruim aandacht aan geschonken

· Kruiwagen-challenge-parcours (dit hebben we vorig jaar tijdens Burendag georganiseerd) willen we dit jaar nogmaals organiseren

· NK Tegelwippen in september. Op burendag. We willen straten uitdagen om met vrijkomende tegels een mooi kunstwerk te maken.

In de Kleis worden in het voorjaar (april) en najaar diverse tegels verwijderd en vervangen door gras. Dit is een actie die de gemeente uitvoert. De gemeente informeert de directe omwonenden middels een brief. Hierin wordt ook opgenomen dat bewoners met ideeën over hun tuin of andere plekken in Uitgeest deze kunnen doorgeven aan de Dorpsraad / Uitgeest Groeit en Bloeit. Een mooie manier om inwoners te motiveren om ook mee te doen.

NK tegelwippen

Gemeente Uitgeest heeft zich aangemeld. NK Tegelwippen is een landelijke wedstrijd onder gemeenten en loopt van 21 maart t/m 30 oktober. Samen met de gemeente willen we zoveel mogelijk stenen en tegels uit de openbare ruimte en tuinen vervangen door groen. Iedere bewoner kan meedoen.

Regentonactie

We willen dit jaar ook door met de regentonactie. We zijn hiervoor in gesprek met plaatselijke ondernemers om samen zo tot een interessante aanbieding te komen. Het water uit de regenton ( 160 -200 liter) kan gebruikt worden voor de tuin of het wassen van de auto.

De Wissel

We zijn in contact met Basisschool de Wissel. Ze willen hun schoolplein vergroenen. We zijn enthousiast om de school te helpen met dit plan. De samenwerking en betrokkenheid met de kinderen zien we als een mooie gelegenheid om zichtbaarder te worden.

Facebook

Onze facebookpagina Uitgeest Groeit & Bloeit telt momenteel 225 leden en wordt steeds meer gevonden, bekeken en gebruikt.

Oproep

We kunnen alle hulp goed gebruiken. Spreken de acties u aan en wilt u uw steentje (groot of klein) bijdragen dan komen we graag met u in contact.

Gezonde lucht

OP 1 maart hadden twee bestuursleden een gesprek met Wethouder Brouwer en Joost Stokman van de Omgevingsdienst IJmond. Doel van dit gesprek was: Wat de stand is van zaken omtrent het Schone Lucht Akkoord en met name wat dit voor Uitgeest betekent. Ter herinnering: Voor ‘Het Schone Lucht Akkoord’ spraken 46 gemeentes af, waaronder Uitgeest, dat in 2030 de luchtkwaliteit met 50 % verbeterd moet zijn t.o.v. 2016.

Hoogblootgestelde gebieden

Heel jammer was het om te constateren dat Uitgeest niet valt onder de zgn. ‘hoogblootgestelde gebieden’ terwijl plaatsen rondom Uitgeest daar wel onder vallen. Alsof vervuilende lucht ophoudt bij Uitgeest….

RIVM

Graag ontvangt de DU de RIVM-stukken die vanuit berekeningen conclusies trekken over de gezondheidseffecten, ook van Uitgeest en daarbij de argumenten en feiten waarom Uitgeest niet in aanmerking komt voor gebiedsgerichte aanpak in het kader van deze ‘hoogblootgestelde gebieden’.Tata, A9 en Schiphol

Veel gezondheidswinst is te halen uit een schonere en groenere Tata. Daar wordt, gelukkig, aan gewerkt.

Ook het vlieg- en autoverkeer ontkomt niet aan de aanpak om minder te vervuilen.

Verbetering van luchtkwaliteit heeft als resultaat dat wij toch langer leven.En wij burgers?

Ook wij kunnen een duit in het ‘klimaatzakje’ doen:

- Pak de fiets i.p.v. de auto voor de boodschappen;

- Ga zelf naar de winkel i.p.v. bezorging door al die bestelbusjes in de dorpswijken;

- Beperk open vuur in de buitenlucht;

- En bij gebruik houtkachels: stook, minstens 2 jaar gedroogd, onbehandeld hout.

Zomaar enkele ideeën om zelf ook aan gezonde lucht te werken.

“Mam, pap, mag ik buiten spelen?”, vraagt een kind aan zijn ouders.

“Ja, maar hoogstens een half uur, daarna binnenkomen, want langer buiten is niet verantwoord vanwege de vieze lucht.”

We moeten toch niet aan dit doemscenario, anno 2030, denken.Woningbouw

Geen voortgang over woningbouw. De werkgroep met bewoners die meedenken met de gemeente is al lange tijd niet meer bij elkaar gekomen.

Schiphol

Naast vele jaren in het bestuur te hebben gezeten van de AVBU en vervolgens in de Dorpsraad Uitgeest, heeft André Hermans ook vele jaren in de ORS (OmgevingsRaad Schiphol) als kiesman gezeten om op te komen voor de leefbaarheid van Uitgeest. Wij willen hem daarvoor van harte bedanken. We zullen hem als bestuur nog persoonlijk bedanken.

Zwerfafvalpas

Een aantal inwoners haalt al langere tijd, met enige regelmaat, grote hoeveelheden zwerfvuil op. Nu stoppen deze opruimers dit afval in hun eigen rest-sulo-container. Dat betekent dus dat deze privé-container snel vol raakt en dat de kosten van de lediging voor hen is. Dat weerhoudt sommigen ervan om met deze klus door te gaan en dat is jammer!.

Oproep

Wij wil graag in contact komen met die inwoners die frequent zwerfvuil opruimen. De BUCH geeft een aantal zwerfpassen in bruikleen voor deze groep trouwe opruimers. Uiteraard worden aan deze pas voorwaarden gesteld. Wilt u in aanmerking komen voor deze zwerfpas, mail dan uw gegevens naar info@dorpsraaduitgeest.nl

We willen ook graag de groep Zwerfvuilrapers eens in het zonnetje te zetten. Daarover later meer.

Circulaire economie

Afgelopen jaar maakten wij u al attent op de plannen voor een circulair centrum voor Uitgeest, Heiloo en Bergen. Een plek om te inspireren om minder rest-afval te produceren door betere afvalscheiding en samenwerking met partijen om afvalstromen te hergebruiken. Dan kunt u denken aan partijen als de GGD, ondernemers en kunstenaars.

Wilt u ook meedenken, maar was het er nog niet van gekomen om bij de twee vorige bewonersbijeenkomsten aan te sluiten?

14 april van 15.00 tot 17.00 heeft u in Dorpshuis De Zwaan de kans om van u te laten horen. Mogelijk wilt u ook aansluiten bij de groep bewoners en ondernemers die graag meehelpen om de voetafdruk te verlagen door creatief met kosteloos materiaal om te gaan? Of heeft u bepaalde ideeën die binnen Uitgeest goed zouden kunnen worden toegepast?

Vanuit de Dorpsraad denken we al veel na over het bevorderen van een gezonde leefomgeving en een minder grote afvalberg helpt op zoveel vlakken dat we dit graag samen met u doen.

Geef u op vóór maandag 11 april door een mail te sturen naar marguerite@selab.nl onder vermelding van Circulaire Bijeenkomst. Wij hopen u daar te ontmoeten.

November 2021

Mobirise Website Builder

Nieuwsbrief november 2021

Beste leden,

Dit is alweer de vijfde nieuwsbrief van dit jaar. We houden u hierin op de hoogte van de activiteiten van Dorpsraad Uitgeest en de werkzaamheden en plannen van de werkgroepen.

Na een aantal online vergaderingen konden we gelukkig de laatste keer weer live bij elkaar komen. Hopelijk blijft dit nog even zo…..

Onze voorzitter zal eind van dit jaar afscheid nemen. We doen een oproep voor een nieuwe voorzitter. Lees deze oproep goed; misschien is het iets voor u!

Oproep

Wie wil het bestuur van Dorpsraad Uitgeest komen versterken als voorzitter?

Heb je hart voor het dorp, wil je graag samenwerken met anderen aan een Duurzaam Uitgeest met thema’s als Gezonde lucht, Uitgeest Groeit en bloeit en Wonen, en voel je je betrokken bij het wel en wee van de inwoners van Uitgeest?

Dan is dit iets voor jou. Je maakt deel uit van een gezellig team van dorpsgenoten die als vrijwilliger samenwerken om Uitgeest mooier te maken.

Ongeveer eens per 6 á 8 weken ben je bij de bestuursvergadering, je volgt de ontwikkelingen in het dorp en beslist samen met het bestuur op welke activiteiten de Dorpsraad zich zal richten.

Kijk voor meer informatie op de website, op onze facebookpagina, op de website van het Vrijwilligers Informatiepunt of bel 06 23286296. Je bent van harte welkom!

Afbeelding met tekst, verschillend, verschillende

Automatisch gegenereerde beschrijving

Werkgroep Uitgeest Groeit en Bloeit

We hebben als werkgroep een mooi actief jaar achter de rug. Bij onze eerste actie Tegel eruit Plant erin hebben we 100 tegels omgeruild voor plantjes en een zak tuinaarde. Dit alles in samenwerking met tuincentrum Frits Janssen.

De puzzeltocht langs de tuinen heeft twee prijswinnaars opgeleverd. Het goede antwoord van alle letters die verspreid waren in voortuinen was: Uitgeest Klimaatbestendig. Op 9 oktober jl. zijn bij tuincentrum Frits Janssen de winnaars beloond met een regenton.

We hebben nog een derde prijs uitgereikt aan een inzender die bijna alle letters had maar niet op het woord kwam. Die hebben we beloond met een tegoedbon voor de Siro / Enorm.

Onze activiteiten op een rijtje

De werkgroep richt zich op het vergroenen en waterbestendig maken van tuinen in ons dorp. Hiertoe wordt wateropvang, bijvoorbeeld met behulp van regentonnen, gestimuleerd.

In september deed de werkgroep mee met de vrijwilligers dag van Over en Uitgeest. We hebben op die dag in het Koogpark een kruiwagenbehendigheidsparcours georganiseerd met bijdragen en hulp van aannemer De Bie, Siro/Enorm, Jumbo en tuincentrum Frits Janssen. Deelnemers moesten met een kruiwagen met water zo snel mogelijk een parcours afleggen. De prijs was ook hier een Regenton. Er waren ca. 25 enthousiaste deelnemers.

De uitreiking van de regentonnen was tegelijk een startmoment voor onze nieuwe actie: het aanbieden van regentonnen met korting. Daarvoor zijn we nog in overleg met de gemeente en het tuincentrum.

De rioleringswerkzaamheden in de Koog vlotten goed. De gemeente verzorgt de zogenaamde afkoppelgesprekken met de bewoners. Als bewoners interesse hebben in de mogelijkheden om water in hun tuin op te slaan, of hun tuin waterbestendiger te maken, dan worden ze naar onze werkgroep verwezen. Dit heeft helaas nog niet veel aanmeldingen opgeleverd. Dit is niet zo verwonderlijk want het aanpassen van tuinen ten behoeve van wateropvang vindt niet zomaar plaats. Met acties blijven we de noodzaak en de mogelijkheden onder de aandacht brengen. We zijn er van overtuigd dat groene(re) tuinen positief zijn voor de kwaliteit en waarde van onze leefomgeving.

Toekomstplannen

Voor 2022 zijn we als werkgroep bezig een nieuw plan met activiteiten uit te werken. Hier zit in ieder geval de regentonactie in. Verder hebben we meerdere ideeën voor acties om de bewoners te inspireren en te informeren over de mogelijkheden van wateropvang in de tuin. We proberen hierbij zoveel mogelijk partijen te betrekken en met elkaar te verbinden. Als u nog ideeën heeft voor acties of u wilt meedoen aan de werkgroep dan kunt u zich aanmelden bij ons secretariaat. U bent van harte welkom!

Werkgroep Gezonde Lucht

We hebben als werkgroep afgelopen jaar diverse pogingen gedaan samen te werken met de gemeente en Omgevingsdienst IJmond voor het creëren van een gezondere lucht in onze omgeving.

Helaas heeft dit tot nu toe niet opgeleverd wat wij hoopten. Daarom zullen we ons als werkgroep meer zelfstandig gaan richten op het enthousiasmeren en samenbrengen van bewoners van Uitgeest bij het gezonder maken van onze leefomgeving.

Meer interesse wekken voor de natuur is daarbij een belangrijke motivatie binnen de groep. We zullen binnenkort aanwezig zijn op Instagram en ook op Facebook zullen we actiever worden. We zullen hopelijk ook in de buurt ons gezicht vaker kunnen laten zien met leuke acties. Dus u hoort snel van ons!

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan onze werkgroep. Stuur dan een mailtje naar info@dorpsraaduitgeest.nlVragenlijst over een nieuwe milieu-straat: laat van u horen!

De gemeente Uitgeest en enkele omliggende gemeenten zijn zich aan het oriënteren op een nieuwe milieu-straat. Reden is dat de huidige milieu-straten niet groot genoeg zijn en niet gericht zijn op hergebruik van afval, wat nodig is voor verduurzaming. De Dorpsraad Uitgeest is bij dit project betrokken en wil, samen met het Circulair Ambachtscentrum, onderzoeken hoe we op een leuke manier minder afval kunnen produceren en het bestaande afval kunnen hergebruiken. U kunt hier zeggenschap in hebben. Klik hier voor meer informatie.

Om de mogelijkheid tot zeggenschap voor de bewoners zo groot mogelijk te maken willen we u namens de gemeente vragen om de vragenlijst in te vullen. U kunt deze vinden op de website "Ik denk mee over Uitgeest".

En verder

hebben we kennis gemaakt met Sebastiaan Nieuwland, onze burgemeester. Hij wil graag samenwerken met de dorpsraad. En we hebben een beeldvormende avond bijgewoond over participatie van inwoners aan toekomstig beleid van de gemeente. Daarnaast zijn we uitgenodigd om mee te denken over het project Lokale Democratie van de gemeente. We zullen u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen!

We kunnen u in deze nieuwsbrief helaas niet op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen rond Schiphol door een wisseling in het beheer van het ‘Schipholdossier’. Maar we houden de vinger aan de pols!Downloads:
158_regenton.jfif
158_schonelucht.jfif

April 2021

Mobirise Website Builder

Nieuwsbrief april 2021

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over alarmerende plannen van Schiphol en de mening van Dorpsraad Uitgeest hierover. In een In Memoriam...........

wordt een oud bestuurslid herdacht. En we informeren u over de verschillende activiteiten van de dorpsraad in de afgelopen periode. De vorige extra nieuwsbrief was in zijn geheel gewijd aan het project “Uitgeest groeit en bloeit”.

Hierbij ook een warm welkom voor een aantal nieuwe leden, wij hopen dat u nog lang met ons optrekt!

Namens het bestuur,
Marjolein Geldermans
Voorzitter Dorpsraad Uitgeest

De plannen van Schiphol

U heeft het vast wel gemerkt: het is wat betreft de vliegtuigen heel rustig boven Uitgeest. Dit heeft twee tijdelijke oorzaken waarvan de corona er een is. De andere oorzaak is verontrustend: er vindt groot onderhoud plaats aan de Polderbaan tot eind april. Hierna zal, door de toepassing van nieuwe navigatiemethoden, de capaciteit van de Polderbaan met minimaal acht landingen per uur zijn gestegen! Dat betekent dus meer vliegtuigen boven Uitgeest!

Hoe denkt de Dorpsraad Uitgeest over de plannen van Schiphol?

U heeft het vast wel gemerkt: het is wat betreft de vliegtuigen heel rustig boven Uitgeest. Dit heeft twee tijdelijke oorzaken; namelijk het niet gebruiken van de Polderbaan tot eind april door groot onderhoud, en de corona waardoor het vliegverkeer ongeveer 1/3 is van voor de crisis. Na dat groot onderhoud zal door de toepassing van nieuwe navigatiemethoden de capaciteit van de Polderbaan met minimaal acht landingen per uur zijn gestegen (dus meer vliegtuigen boven Uitgeest)!

In de loop van het jaar heeft de regering twee plannen aangeboden aan de tweede kamer, namelijk de Luchtvaartnota en een Ontwerp-voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Doordat het kabinet is afgetreden zal hierin wel vertraging gaan ontstaan. Ook de komst van een nieuw kabinet kan wellicht tot vertraging of veranderingen leiden.

De vraag is : Wat wil het kabinet met deze voorstellen bereiken ? Het antwoord dat zij hierop geeft is eigenlijk simpel; namelijk groei met voorwaarden betreffende de hinder. Wat ons betreft is dit de verkeerde norm, namelijk het aantal gehinderden is belangrijk.

Het standpunt van de Dorpsraad Uitgeest is kort samengevat het volgende:

1. Van groei vanaf 500.00 vluchten per jaar kan absoluut geen sprake zijn, zeker zolang een aantal beloftes uit het verleden nog niet is ingelost, zoals uit het Alders-akkoord (glijvluchten, nachtvluchten, hoger aanvliegen etc.) Sterker nog: de Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft becijferd dat een aantal van 350.000 tot 400.000 vluchten per jaar voldoende is voor een mooie overstapfunctie van Schiphol. De Dorpsraad ziet dit als een reëel aantal voor de luchthaven.


2. Schiphol hanteert als norm voor de hinder het aantal zwaar gehinderden zonder een individuele rechtsbescherming. Deze bescherming dient er wel te komen. Ook dienen burgers naar de rechter te mogen stappen als de normen worden overschreden.


3. De naderingen van de vliegtuigen voor Schiphol zal gaan gebeuren via z.g. buizen. Aangezien Uitgeest bijna recht voor de Polderbaan ligt zal Uitgeest het “afvoerputje” van Schiphol worden. Ons standpunt is dat de buizen pas mogen worden ingevoerd in overleg met de omgeving. Zolang dit niet het geval is zullen de naderingen gespreid moeten worden uitgevoerd. Bovendien moeten alle naderingen CDA-naderingen zijn (Continuous Descent Approaches).

4. Op den duur zal er een nachtsluiting van Schiphol moeten komen.

5. Er zal een herijking moeten komen van het begrip “prefentieel” (voorkeur voor bepaalde landings- en startbanen. In dit geval de Polder- en de Kaagbaan).

Deze punten zijn ingebracht in het inspraakproces via PVK (Platform Vlieghinder Kennemerland). Ook lobbyclubs zoals Natuur en Milieu en Milieufederaties evenals lokale en provinciale overheden hebben deze punten aangedragen bij het kabinet. Hopelijk luistert een nieuw kabinet beter naar zijn burgers en komt er een einde aan het boven de wet staan van Schiphol.

In Memoriam

Dick Hendrikse

Op 29 december 2020 overleed oud bestuurslid van de AVBU ( Algemene Vereniging Bewonerseigenaren Uitgeest) Dick Hendrikse.

Dick was jarenlang bestuurslid en penningmeester van de AVBU, nu Dorpsraad Uitgeest.

Door zijn betrokkenheid bij de huiseigenaren van Uitgeest heeft hij veel voor de Uitgeesters betekend. Vier jaar geleden stopte Dick met de bestuurstaken en ging hij ermee akkoord dat de AVBU opging in de Dorpsraad Uitgeest.

Zijn medebestuurslid ( en oprichter van de AVBU) Jo van Dam kon helaas geen afscheid van Dick nemen. Het gaat met Jo niet zo goed. Hij revalideert vanwege een ongelukkige val in Groningen.

Het bestuur wenst Jo een goed herstel.

Gezonde Lucht

In het kader van het Klimaatakkoord van Parijs is elke gemeente verplicht te werken aan luchtkwaliteit en te komen tot een gezondheidswinst door 50% schonere lucht ten opzichte van 2016. De dorpsraad heeft hiertoe de werkgroep Gezonde Lucht opgericht, die inmiddels is uitgebreid met twee nieuwe leden. De werkgroep komt binnenkort bij elkaar om plannen te maken over hoe invloed uit te oefenen op de luchtkwaliteit en te komen tot een schonere en gezondere lucht. De werkgroep staat open voor aanvullende ideeën die te maken hebben met een gezonder leefklimaat. En nieuwe leden voor de werkgroep zijn van harte welkom! Meld u aan via info@dorpsraaduitgeest.nl

Hergebruik van afval

In het kader van een groen en duurzaam Uitgeest staat de Dorpsraad achter een oproep van Julian van Deursen van de TU Delft. Hij is in opdracht van de BUCH op zoek naar lokale ondernemers en inwoners die willen meedenken over hoe zij spullen van de milieustraat, die hergebruikt of gerepareerd kunnen worden, weer lokaal in de markt kunnen zetten. Wil je oude fietsen opknappen, een servies opnieuw glazuren of meubels maken uit B-hout?

Oproep TU Delft voor hergebruik afval

Beste ondernemer,

Loop jij met een business idee rond voor het hergebruik of de reparatie van spullen die anders op de milieustraat terecht komen?

En/of wil jij meedenken hoe die afvalstromen van de gemeente Uitgeest nieuwe producten of materiaalstromen kunnen worden voor lokale ondernemers?

In 2025 willen wij dat de hoeveelheid restafval per inwoner flink kleiner is. Waarom? Omdat we nu veel grondstoffen gebruiken en producten na gebruik weggooien. Dit zorgt voor een zware belasting op ons milieu en een tekort aan grondstoffen. Dat kan anders! Daarom willen we inzetten op meer hergebruik en reparatie van onze materialen. Te beginnen in onze milieustraat.

Wij zijn op zoek naar lokale ondernemers en inwoners die willen meedenken over hoe zij spullen van de milieustraat, die hergebruikt of gerepareerd kunnen worden, weer lokaal in de markt kunnen zetten. Denk jij mee

Julian van Deursen (TU Delft, Participatory City Making Lab) is, onder leiding van Social Enterprise Lab (se.lab) en in opdracht van de vier gemeenten, gestart met het inventariseren welke lokale ondernemers kansen zien in hergebruik of reparatie van spullen van de milieustraten en hoe we kunnen helpen met het maken van een circulair businessmodel.

Wat kun je verwachten als je meedoet?

* Meedenken in hoe de gemeente materiaal hergebruikt en reparatie vanuit de milieustraat kan faciliteren

* Circulair businessmodel ontwerpen rondom een materiaalstroom in een serie workshops

Voorbeelden van circulaire ondernemingen:

* Het opknappen van oude fietsen, of hergebruik van oude fietsframes

* Oude serviezen opnieuw glazuren

* Tweedehands plantenwinkel

* Meubels maken uit B-hout

Heb je interesse of wil je meer weten?

Schrijf je nu vrijblijvend in door te mailen naar J.vanDeursen@student.tudelft.nl

En verder….

· hebben we de vinger aan de pols gehouden bij het RAUM aangaande de exploitatie van het Erfgoedpark. We blijven de nadruk leggen op kleinschaligheid en behoud van natuur.

· kunnen we dit najaar meedoen met het project Meerbomen.nu. Binnen dit project worden zaailingen (heel jonge bomen die her en der opkomen) geoogst en herbeplant. Er is in ieder geval contact met het RAUM en mogelijk heeft de gemeente ook oogstlocaties.

· onderzoeken we de animo om na de corona een “No Waste”-Feest te organiseren voor jongeren om hen te laten ervaren dat je ook kunt feesten zonder afval achter te laten.

· en houden we de bouwplannen van de gemeente goed in de gaten.

Januari 2021

Mobirise Website Builder

Nieuwsbrief Januari 2021

Hoe vaak is het al niet gezegd en geschreven: we hebben een vreemd jaar achter de rug. Voor veel mensen geldt dat ze vooral online hebben gewerkt, geborreld, vergaderd en nog veel meer achter een beeldscherm hebben gedaan. Dat geldt ook voor ons als bestuur. In de zomer konden we weer even fysiek met elkaar om de tafel zitten, maar daarna vond de vergadering plaats via Zoom.

In de afgelopen periode van 2020 hebben we aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Steenbreek
De werkgroep Steenbreek heeft inmiddels overleg gehad met de gemeente over de aanstaande werkzaamheden aan de riolering en de straatinrichting in de Koog. De huidige inrichting is aan vervanging toe. Na herinrichting is de wijk weer duurzaam en klimaatbestendig ingericht. Er komt een nieuw rioolstelsel waarbij het vuilwater en regenwater niet meer in één buis wordt afgevoerd. Onderdeel van de werkzaamheden is het afkoppelen van de regenpijpen van de woningen. De gemeente en de aannemer gaan hiervoor met de bewoners in overleg. Vanuit de dorpsraad willen wij aanhaken bij deze gesprekken en daarbij de mogelijkheden van “Steenbreek” onder de aandacht te brengen. Bewoners kunnen namelijk een aanvullende bijdrage leveren aan een klimaatbestendige inrichting door stenen in hun tuin te vervangen door gras of een andere groene inrichting. Hierdoor kan het regenwater in de bodem zakken. In januari volgt een overleg met de aannemer en de gemeente. Zodra er meer informatie bekend is over de aanpak en planning dan informeren wij u hierover. Wilt u al meer informatie over “Steenbreek” dan kunt u hiervoor ook op de website kijken van de Stichting Steenbreek (www.steenbreek.nl).

Gezonde lucht

In het Schone Lucht Akkoord 2030 is de dringende afspraak: 50 % schonere lucht. Uitgeest heeft te maken met luchtvervuiling door Tata Steel, de A9 en het vliegverkeer. De werkgroep Gezonde Lucht heeft contact gehad met de dorpsraad van Wijk aan Zee om te onderzoeken of we de handen ineen kunnen slaan in het streven naar schone lucht. Door de corona zijn echter fysieke gesprekken over mogelijkheden de vervuilende uitstoot terug te dringen nu niet mogelijk. Zo gauw het verantwoord is gaan we de draad weer oppakken. De werkgroep is nog op zoek naar versterking: wil je je inzetten voor een gezonde lucht in Uitgeest en met de gemeente in overleg hierover, lees dan de informatie op de website bij ‘vacature’ of kijk bij het Vrijwilligers Informatiepunt naar de inhoud van de taak. Ook te vinden op onze website: Vacature vrijwilliger werkgroep gezonde lucht

Vacatures
Vacature secretaris: deze vacature is inmiddels ingevuld door Marijke Twisk, een enthousiaste Uitgeester met hart voor het dorp. Zij is voortvarend van start gegaan en heeft o.a. de Inspiratiebijeenkomst voor vrijwilligers bezocht. Indien wij tijdelijk professionele hulp zouden willen bij het verder ontwikkelen van activiteiten van de werkgroepen, dan weten we nu de weg. Zoals hierboven vermeldt zijn vrijwilligers die onze werkgroepen willen versterken van harte welkom! Stuur een mailtje naar info@dorpsraaduitgeest.nl

Erfgoedpark De Hoop
Ontwikkelingen van Erfgoedpark De Hoop: bij het overleg met het RAUM hierover was de dorpsraad ook van de partij. Wij houden de vinger aan de pols wat betreft de activiteiten die er ontwikkeld worden en pleiten middels een brief aan het RAUM voor kleinschaligheid en duurzaamheid.

Centrumplan
De gemeente heeft besloten dat het Integraal Kind Centrum ( IKC) gerealiseerd gaat worden op het terrein van de voormalige Paltrokschool. De sportzaal zal niet bij deze locatie gevestigd worden. Deze is op het ijsbaanterrein ingetekend. De schetsen hiervan zijn recentelijk gepubliceerd in de “Uitgeester”. De bouw van het IKC zal dit jaar van start gaan en als alles naar wens verloopt in augustus 2022 in gebruik genomen worden.
Waar het nieuwe verzorgingshuis/verpleeghuis gebouwd wordt is nog onduidelijk. De politieke partijen in de raad en de VIVA zijn nog niet met een eensluidend standpunt gekomen. Onze penningmeester volgt de bouwplannen en de ontwikkelingen rond het Centrumplan op de voet en houdt ons op de hoogte.

Samenwerking
Voor de komende tijd willen we onderzoeken of en in welke mate we willen samenwerken met andere organisaties in Uitgeest. We zullen, zodra de coronaregels dat toelaten, om een (informeel) overleg vragen met de wethouders en de burgemeester om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Schipholdossier
De afgelopen tijd is er regelmatig overleg gepleegd tussen de Dorpsraad Uitgeest en het Platform Vlieghinder Kennemerland. Kijk op de website voor de onderwerpen die ter tafel kwamen, zoals de vlieghinder en vliegroutes en de functie van de Omgevingsraad Schiphol. Kijk voor meer informatie op: Stand van zaken met het luchtvaartdossier

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen, en het bestuur van de Dorpsraad wenst iedereen een mooi en gezond nieuw jaar!

September 2020

Mobirise Website Builder

Nieuwsbrief september 2020

Nu de langste periode van zomerhitte achter de rug lijkt is het weer tijd voor een nieuwsbrief.

Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Bestuurswisseling

- Werkgroepen

- Steenbreek

- Gezonde lucht

- Schiphol in balans met de omgeving?

- Vacature

Bestuurswisseling
Zoals eerder vermeld heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Er zijn een paar oud gedienden afgetreden en een paar nieuwe bestuursleden bijgekomen. Vanwege de corona kon de gebruikelijke Algemene Leden Vergadering dit jaar niet plaatsvinden, daarom kregen de leden de gelegenheid online hierover mee te beslissen. Op de website vindt u meer informatie over de bestuurswisseling.
(hier de link)

Werkgroepen
Inmiddels hebben we twee werkgroepen opgericht: de werkgroep Steenbreek, en de werkgroep Schone Lucht. Steenbreek zal zich richten op meer groen in het dorp, en dan ook vooral in de (voor)tuinen van de inwoners, en Schone Lucht is gericht op (onderzoek naar) de luchtkwaliteit in en rond Uitgeest.

Steenbreek
Dorpsraad Uitgeest heeft de Gemeente Uitgeest voorgesteld om lid te worden van Stichting Steenbreek, die in het leven is geroepen om gemeenten, waterschappen en provincies te stimuleren de leefomgeving te vergroenen. Ofwel onnodig gesteente in privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit aan groen. Hierbij is de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig.

Steen eruit plant erin!
Waar mogelijk worden stenen vervangen door groen, zodat het water makkelijker de grond in kan. Omdat het praktisch onmogelijk is om alle rioleringen aan te passen aan de grootst mogelijke regenbui zoeken we naar andere oplossingen. Dorpsraad Uitgeest wil de ervaring van stichting Steenbreek die elders is opgedaan gebruiken om de inwoners van Uitgeest bewust te maken van de noodzaak om het regenwater op een eenvoudige manier te gebruiken.

Groen is de aanjager voor kwaliteit in de woon- en leefomgeving van de toekomst en daar gaat Dorpsraad Uitgeest voor!
Wilt u meer weten ons over? www.steenbreek.nl en www.dorpsraaduitgeest.nl

Gezonde lucht
Maakt u zich zorgen over de slechte luchtkwaliteit in Uitgeest?
De Dorpsraad wel! En roept leden op om mee te denken om de lucht boven Uitgeest te verbeteren. IJmond betreft een dichtbevolkt gebied met een hoge concentratie luchtvervuiling. Met als gevolg: gezondheidsklachten. Uiteraard heeft Uitgeest hier ook mee te maken. Uitgeest zit wat luchtkwaliteit tussen de uitstoot van Tata Steel, de Rijksweg A9 én van de vliegtuigen aan de drukste landingsbaan van Schiphol.
En daarom bundelt de DU zijn krachten om met de Dorpsraad van Wijk aan Zee samen voor schone lucht te zorgen. Dus daarom deze oproep!
Word lid van de Werkgroep “Gezonde lucht” om onze bewoners gezond te houden.
Hoe meer leden, des te krachtiger de invloed en pressie om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voor onze gezondheid, nu en in de toekomst.

En verder…..

En daarnaast hebben we natuurlijk nog de ORS (Omgevingsraad Schiphol) die onvermoeibaar doorgaat met de vinger aan de pols houden wat betreft de plannen en activiteiten van de luchthaven. André Hermans, onze voormalige voorzitter, beheert het dossier Schiphol en blijft actief voor de ORS. Is Schiphol in balans met de omgeving? Lees hieronder zijn bevindingen.

Schiphol in balans met de omgeving
De afgelopen maanden hebben wij als bewoners van Uitgeest gemerkt welk groot verschil er ontstaat als er van en naar Schiphol bijna niet wordt gevlogen. De luchten zijn blauwer dan ooit en geluidshinder is verdwenen. Dit gaat, als het aan de minister C. van Nieuwenhuizen ligt, niet lang meer duren. In haar langverwachte Luchtvaartnota zet zij weer volop in op groei van Schiphol. Mede door het baangebruik op Schiphol waarbij de Polderbaan feitelijk altijd in gebruik is zal dit voor Uitgeest tot grote overlast zorgen.
Om de krachten van de bewoners te vergroten is de Dorpsraad Uitgeest nauw gaan samenwerken met Platform Geluidshinder Kennemerland.
Kijk voor het hele artikel op de website www.dorpsraaduitgeest.nl

In het komend jaar zullen de werkgroepen verder aan de slag gaan. Onze missie is om samen met de inwoners van Uitgeest en de gemeente te werken aan een schoon, groen, en prettig leefbaar dorp!

Vacature

De dorpsraad zoekt een secretaris met een dorpshart. Wie wil ons komen versterken?
Kijk voor de inhoud van de vacature op de website. www.doprsraaduitgeest.nl

© Copyright 2023. Dorpsraad Uitgeest

Built with ‌

Landing Page Builder