Regenton actie

Schoon leidingwater is voor iedereen van levensbelang. Verspilling ervan tegen gaan is daarom een belangrijke zaak. Het gebruik van hemelwater voor andere toepassingen dan drinkwater kan hier een mooie bijdrage aan leveren.
Wij als inwoners van Uitgeest kunnen natuurlijk ook zelf maatregelen nemen, zoals het aanschaffen van een regenton. Een duurzame oplossing, omdat het water niet direct het riool instroomt en het opgevangen water kan worden gebruikt voor o.a. tuinbesproeiing, autowassen of ramen lappen. Wat je natuurlijk ook besparing op je waterkosten oplevert.
Daarom hebben wij voor alle inwoners van Uitgeest een geweldige Regenton actie. Met een korting die kan oplopen tot wel 50% bij aanschaf van een regenton.

Lees hier hoe deze actie werkt.

Activiteiten

De werkgroep Uitgeest Groeit & Bloeit heeft vorig jaar diverse activiteiten uitgevoerd en kan terugkijken op een mooi resultaat.

Voor 2022 heeft de werkgroep de volgende activiteiten gepland. We hebben de activiteiten afgestemd met de gemeente. De samenwerking met de gemeente verloopt voorspoedig. Er is door de gemeente ook extra geld beschikbaar gekomen voor klimaatmaatregelen.

Activiteiten 2022
Compostdag + plantenruilmarkt. Op 26 maart stonden we met een kraampje bij de composthoop met een plantenruilactie. Het was tevens de start van de deelname aan het NK Tegelwippen. In het Noord Hollands Dagblad is er ruim aandacht aan geschonken
Kruiwagen-challenge-parcours (dit hebben we vorig jaar tijdens Burendag georganiseerd) willen we dit jaar tijdens de Kermis in juli organiseren
NK Tegelwippen in september. Op burendag. We willen straten uitdagen om met vrijkomende tegels een mooi kunstwerk te maken.

In de Kleis worden in het voorjaar (april) en najaar diverse tegels verwijderd en vervangen door gras. Dit is een actie die de gemeente uitvoert. De gemeente informeert de directe omwonenden middels een brief. Hierin wordt ook opgenomen dat bewoners met ideeën over hun tuin of andere plekken in Uitgeest deze kunnen doorgeven aan de Dorpsraad / Uitgeest Groeit en Bloeit. Een mooie manier om inwoners te motiveren om ook mee te doen.

NK tegelwippen
Gemeente Uitgeest heeft zich aangemeld. NK Tegelwippen is een landelijke wedstrijd onder gemeenten en loopt van 21 maart t/m 30 oktober. Samen met de gemeente willen we zoveel mogelijk stenen en tegels uit de openbare ruimte en tuinen vervangen door groen. Iedere bewoner kan meedoen.

Regentonactie
We willen dit jaar ook door met de regentonactie. We zijn hiervoor in gesprek met plaatselijke ondernemers om samen zo tot een interessante aanbieding te komen. Het water uit de regenton ( 160 -200 liter) kan gebruikt worden voor de tuin of het wassen van de auto.

De Wissel
We zijn in contact de Wissel. Ze willen hun schoolplein vergroenen. We zijn enthousiast om de school te helpen met dit plan. De samenwerking en betrokkenheid met de kinderen zien we als een mooie gelegenheid om zichtbaarder te worden.

Facebook
Onze facebookpagina Uitgeest Groeit & Bloeit telt momenteel 225 leden en wordt steeds meer gevonden, bekeken en gebruikt.  

Aktie Steenbreek

Tegel eruit, plant erin. Ook in Uitgeest

Stichting Steenbreek wil samen met gemeenten, waterschappen en provincies onze leefomgeving vergroenen. Ofwel onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig is.

Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun aanpak: samen met inwoners, organisaties en bedrijven. Waar mogelijk worden stenen vervangen door groen zodat het water makkelijker de grond in kan. Ook de aanleg van twee systemen, één voor regenwater en één voor afvalwater zorgt ervoor dat het riool minder snel overbelast raakt.

Omdat het praktisch onmogelijk is om alle rioleringen aan te passen aan de grootst mogelijke regenbui wordt gezocht naar andere oplossingen. Op steeds meer locaties worden bijvoorbeeld extra vijvers en wadi's aangelegd.

Denk bijvoorbeeld aan acties als Tegel eruit, plant erin, korting bij aanschaf van regentonnen maar ook het aanleggen van voorbeeldtuinen, promotie tijdens evenementen, maken van insectenhotels, aanleggen van geveltuinen tot aan het vergroenen van een hele straat samen met buurtbewoners. Alsook aandacht voor meer groen rondom bedrijfsterreinen, zorglocaties en schoolpleinen.

Groen verhoogt de kwaliteit van de woon- en werkomgeving. Groen heeft een positieve uitwerking op de biodiversiteit, ecologie, gezondheid, economie, sociale cohesie etc.

Het bestuur van Dorpsraad Uitgeest heeft besloten om via de aktie Steenbreek een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomgeving van de Uitgeesters. We willen samen met de gemeente en de bewoners tuinen, parken en straten vergroenen. We willen daarbij aansluiten bij de projecten die de gemeente al heeft gepland zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de Koog.

Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde, fijne leefomgeving voor zowel mens als dier. 

Je tuin veranderen

Meer dan de helft van de woningen in Uitgeest hebben een tuin. Deze tuinen zijn voor het grootste gedeelte betegeld. Dit is niet alleen slecht voor de natuur, maar een tuin met groen is ook nog eens vale malen gezelliger dan alleen maar tegels. Dat kan anders!
Daarom is er Uitgeest Groeit en Bloeit.
Hier krijg je tips over hoe je je tuin kan veranderen, kan jij ervaringen delen en komen speciale acties voor de leden langs! Goed voor natuur én mens!

Free AI Website Software