Dorpsraad Uitgeest

Duurzame Dorps Doeners

Mobirise Website Builder

De Duurzame Dorps Doeners

Deelauto

De vijfde en laatste bijeenkomst van De Duurzame DorpsDoeners vóór de zomer gaat over deelauto’s i.s.m. DUEC. Deze ochtend zullen om half 10 enkele bewoners uit Castricum, betrokken bij CALorie, en Heiloo, betrokken bij HeilooEnergie, toelichten hoe en met welke organisaties zij het autodelen hebben opgezet in hun gemeentes.
Hoewel er in Uitgeest al geruime tijd particuliere auto’s worden gedeeld via Snappcar zijn er nog geen deelauto’s die altijd beschikbaar zijn. Hopelijk kan er een doorstart gemaakt worden met de werkgroep van DUEC voor elektrische deelauto’s. Voor financiële voordelen voor gebruikers, voor verlaging van de parkeerruimte en voor vermindering van van CO2-uitstoot en andere vervuilende stoffen in de lucht.
Marjolein van CALorie en Carl van HeilooEnergie zullen ook antwoord geven over waar zij tegenaan zijn gelopen met het opzetten en welke keuzes er zijn gemaakt in dat proces.
Dus kom voor informatie en inspiratie! En help mee om deelauto’s voor elkaar te krijgen in Uitgeest.
Dinsdagochtend 30 mei in De Klop. Koffie en thee staan klaar om kwart over 9 en napraten tot 11 uur. 

Buurtmarkt

In deze vierde bijeenkomst van De Duurzame DorpsDoeners bespreken we de mogelijkheid van een buurtmarkt in Uitgeest volgens het principe van de Voedselwerkplaats. De werkgroep Gezonde lucht is zich daarop aan het oriënteren, omdat het goed aansluit op minder vervoersbewegingen en lokale/regionale leveranciers. Het principe is dat een groep bewoners samen milieuvriendelijke boodschappen inkoopt en daarbij een collectiviteitskorting bedingen.
Dinsdagochtend 25 april in De Klop. Koffie staat kwart over 9 klaar, napraten tot 11uur. 

Klimaatadaptatie

Op dinsdagochtend 28 maart zal het thema klimaatadaptatie alsnog op de agenda komen.
Het ruimte geven aan water en dieren in je omgeving is goed voor je gezondheid en voor je huis.
Via de Facebookpagina van de werkgroep G&B wordt hier informatie over uitgewisseld. Maar wat kan men zelf beginnen zonder groene vingers of alleen maar een kleine tuin?
De klimaatburgemeester van Uitgeest legt uit wat zij met haar gezin doet, of laat, voor meer natuur en hoe zij haar motivatie houdt.
Ook hoopt ze op een mooi gesprek over dilemma’s. Waar geef je je bespaarde geld dan wel aan uit? Woningen of park? Zonnepark of collectieve voedselproductie?
Dinsdagochtend 28 maart staat om kwart over 9 weer de koffie klaar in De Klop en we praten nog na tot 11uur. 

Schoonmaak en verzorgingsproducten

Dinsdag 31 januari is er weer een bijeenkomst geweest van Duurzame Dorpsdoeners. Met een gezellig clubje is er kennis uitgewisseld over het zelf maken van schoonmaak- en verzorgingsmiddelen, inclusief een e-book en enkele recepten.
Ook gingen alle deelnemers naar huis met wat zaadjes van een “lufa”-plant. Aan de plant komen een soort courgettes, die gedroogd kunnen worden. Deze natuurlijke spons is volledig vrij van plastic, waardoor ook dit onderdeel van badkamer en keuken beter voor het milieu wordt.

28 februari gaat door omstandigheden de bijeenkomst van De Duurzame DorpsDoeners niet door. Maar op 28 maart zal het thema klimaatadaptatie alsnog op de agenda komen. Het ruimte geven aan water en dieren in je omgeving is goed voor je gezondheid en voor je huis.
Via de Facebookpagina van de werkgroep G&B wordt hier informatie over uitgewisseld. Maar wat kan men zelf beginnen zonder groene vingers of alleen maar een kleine tuin?
Zet alvast de datum in uw agenda, dinsdag 28 februari om kwart over 9 in De Klop. 

Samen de winter door

De eerste bijeenkomst is in samenwerking met DUEC en heeft als thema “Samen de winter door!” en sluit aan bij het landelijk initiatief op 19 november, om bewoners te helpen deze winter nog het energieverbruik te verlagen.
Om half 10 zal een energiecoach van DUEC samen met de aanwezigen enkele besparingsmaatregelen uitvoeren op de locatie. Zo doen bewoners meteen kennis en ervaring op om het ook thuis toe te kunnen passen. 

AI Website Maker