Dorpsraad Uitgeest

1-2-2023

Standpunt Wonen in Uitgeest

We zijn voor bouwen, plannen die er liggen vanuit de gemeente zullen we proberen te ondersteunen. Wel moet daarbij de nadruk op sociale bouw liggen, voor senioren en jongeren.
Vanuit de gemeente is er een voorwaarde opgesteld voor de tijdelijke woningen dat de Uitgeesters onder de 28jaar voorrang krijgen. Koopwoningen onder een bepaald bedrag zouden ook eerst voorgelegd kunnen worden aan Uitgeesters. We zullen in de gaten houden of ook van deze optie gebruikt gemaakt gaat worden bij nieuwbouw.

AI Website Generator