Dorpsraad Uitgeest

Gesprekspartners

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad.
Recreatie Noord-Holland N.V. verzorgt in opdracht van het bestuur van Alkmaarder- en Uitgeestermeer het onderhoud van het recreatiegebied. Met als doel: het Alkmaarder- en Uitgeestermeer duurzaam in stand te houden voor waterrecreatie en dagrecreatie.
Inkomsten
Het RAUM verkrijgt zijn inkomsten uit (erf)pacht en huur.
Toekomstige inkomsten worden verwacht door ontwikkelingen op de recreatieterreinen Dorregeest, eiland de Pannekoek en het voormalig Erfgoedpark De Hoop.
Voorwaarden voor deze ontwikkelingen is de (planologische) medewerking van de gemeenten Uitgeest en Castricum en ruimte binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland ( NNN), daar waar deze de verschillende ontwikkelzones raakt.
Vanuit welke functies komen de participanten in het RAUM?
Deze vraag heeft een bestuurslid van de Dorpsraad aan Drs. H. Wijkhuisen, Programmamanager van het recreatieschap gesteld. Hij antwoordde: “Deze kunt u vinden in de jaarrekening 2016 van het schap dat op de website staat.”
Helaas, personen met hun functie zijn niet te achterhalen via de site.
Ontwikkelingen op het voormalig Erfgoedpark DE Hoop??
Drs. Wijkhuisen antwoordde: “Wij willen het vrml. Erfgoedpark ontwikkelen. Nu gebeurt er niets en is het park gesloten. Maar dan is wel enige medewerking nodig vanuit de gemeente, vooral vanuit de Ruimtelijke Ordening, maar ook vanuit de provincie die aan de lat staat voor het natuurbehoud (NNN.”
Het bestuur van de Dorpsraad volgt de ontwikkeling van dit voormalig Erfgoedpark. Een grote wens van veel Uitgeesters is dan ook dat dit prachtige natuurgebied weer toegankelijk wordt voor wandelaars. Zoals dit ooit bedoeld was!
BRON: Zaanstad.raadsinformatie.nlJaarrekening 2016/Begeleidende_brief_jaarstukken_raum

© Copyright 2023. Dorpsraad Uitgeest

Made with ‌

Drag and Drop Website Builder